Riadiace systémy a ČOV

RIADIACE SYSTÉMY A ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

 • Bukóza a.s.,Vranov
  • projekt a dodávka regulácie prehriatia u regeneračného kotla RK 3 82 t/h
 • USS Klasov
  • Čistiareň odpadových vôd USS Klasov,dodávka systému kontroly a riadenia
 • USS Krškany
  • Čistiareň odpadových vôd USS Krškany, dodávka systému kontroly a riadenia
 • Slovakofarma a.s. Hlohovec
  • Čistiareň odpadových vôd Rekreačné stredisko BEZOVEC – Slovakofarma a.s. Hlohovec, dodávka systému kontroly a riadenia
 • OU Šárovce
  • Čistiareň odpadových vôd OU Šárovce, dodávka stavebnej časti a systému kontroly a riadenia
 • DeMICLÉN a.s. Levice
  • Čistiareň odpadových vôd DeMICLÉN a.s. Levice, chemické a biologické čistenie odpadných vôd ,, stavba na kľúč ,,
 • Pivovar Steiger, Vyhne
  • Projekt, dodávka a montáž riadiaceho systému, MaR, elektročasť- kotol 12 t/h Pivovar Steiger, Vyhne
 • Sociálny ústav Humanity Prievidza
  • Projekt a dodávka merania a regulácie pre sociálny ústav Humanity Prievidza – časť Veľká Lehôtka.
 • Slovenka a.s.Banská Bystrica
  • Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre Čistiareň odpadových vôd.
 • Prievidzská mliekáreň a.s.
  • Systém pre stáženie úniku NH3
 • TATRAMAT a.s. Poprad
  • Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre neutralizačnú stanicu odpadových vôd.
 • Kappa Štúrovo, a.s.
  • Kamerové snímanie troch sekcií chemiwasher-u.
 • Kappa Štúrovo, a.s.
  • Regulácia podtlaku šiestich sekcií sekcií chemiwasher-u.
 • Kappa Štúrovo, a.s.
  • Kamerový systém pre prenos obrazu vodoznakov (Hladina v bubne K1 / K4)
 • Kappa Štúrovo, a.s.
  • Kamerové snímanie technológie Sekáreň a práčka štiepkov.
 • Myn Phronský Ruskov a.s. ČOV
  • Mlyn Phronský Ruskov Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre Čistiareň odpadových vôd.
 • Obec Malé Ripňany
  • čistiareň odpadových vôd, sociálne bývanie – Malé Ripňany Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročastipre Čistiareň odpadových vôd.
 • ContiTech Profile Slovakia s.r.o.
  • Riadenie „Tvarovačky profilov“
 • Mikrochem s.r.o.
  • Riadenie sušičiek čistých cukrov
 • Neutralizačná stanica Galvanizer Sp.z.o.o.
  • Dzierzoniow Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre Neutralizačnú stanicu
 • ZTS Námestovo Etapa 1 Kotolne K1 / K2 / K3 Dodávka a montáž Systému riadenia a elektročasti pre pre riadenie
  kotolní K1 / K2 / K3
 • Hriňovská Mliekareň
  • Neutralizácia a prečistenie odpadových vôd
 • Obec Žikava
  • čistiareň odpadových vôd, Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre Čistiareň odpadových vôd
 • Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou
  • Rekonštrukcia vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie zo závodu Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou Projekt, dodávka a montáž technológie, systému riadenia a elektročasti
 • ČOV Domov dôchodcov Santovka
  • ČOV Domov dôchodcov Santovka Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre Čistiareň odpadových vôd
 • ČOV DSS Lontov
  • Čistička odpadových vôd DSS Lontov Projekt, dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti pre Čistiareň odpadových vôd
 • Mlyn Štúrovo
  • Technológia jemného mletia. Projekt a dodávka systému riadenia technológie
 • KIA MOTORS Slovakia s.r.o.
  • Čistička odpadových vôd KIA MOTORS Projektová dokumentácia Dodávka a montáž prepojovacích potrubí Montáž technológie Dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti
 • MINCOVŇA KREMNICA,štátny podnik
  • Projekt, Dodávka a montáž Systému riadenia a elektročasti pre pre riadenie kotolne a vykurovania
 • GOLFYACHT PRAGUE
  • Dodávka programového vybavenia riadenia vykurovania, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel
 • GETRAG – FORD TRANSMISSIONS
  • Čistička odpadových vôd WASTE WATER TREATMENT PLANT GFT Projektová dokumentácia Dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti
 • Sandoz S.R.L., Targu-Mures Site
  • ČOV Sandoz Rumunsko Projektová dokumentácia Dodávka a montáž systému riadenia a elektročasti
 • DWI Beverage Aluminium Can,
  • CROWN SLOVAKIA ČOV CROWN Kechnec Projektová dokumentácia systému riadenia a elektročasti. Dodávka programového vybabenia riadiaceho systému a uvedenie do prevádzky