Zdroje tepla

Kotolne a ich časti

  • Priemyselné kotle, (montáž, oprava,rekonštrukcie).
  • Kotolne na zemný plyn, propán-bután, el. energiu, drevnú biomasu
  • Solárne zdroje, tepelné čerpadlá
  • Kogeneračné jednotky