Energetika

ENERGETIKA

 • NsP Želiezovce
  • modernizácia výmenníkovej stanice
 • Honttherma a.s. Dudince
  • demontáž parného kotla K1 10 t/h, dodávka a montáž kotla VSP 4 t/h formou “ Stavba na kľúč „
 • Kafiléria a.s. Senec
  • realizačný projekt výstavby parného kotla 8 t/h
 • Exunaco a.s. Pukanec
  • projekt inovácie zdrojov tepla, kompletná plynofikácia závodu, 10 lokálnych plynových kotolní,
  • centrálny horúcovodný zdroj 9 MW / 3ks kotle a 3 MW /,
  • kotol na drevný odpad 0,5 MW,
  • dodávka SKR a MaR
 • Hirocem a.s., Rohožník
  • realizačný projekt výmeny parného kotla K1 8 t/h
 • Gemercukor a.s, R.Sobota
  • projekt, kompletná dokumentácia výstavby parného kotla 25t /h,
  • dodávka SKRMaR uvedenie do prevádzky
 • OPS Pukanec
  • kompletná výstavba novej plynovej teplovodnej kotolne 2,2 MW formou „Stavba na kľúč“
 • Zlatý Onyx a.s., Levice
  • rekonštrukcia parnej kotolne na horúcovodnú 2 x 600 kW
 • Poľnonákup Tekov a.s., Levice
  • projekt kompletnej plynofikácie areálu – 2 lokálne teplovodné kotolne, rýchlovyvíjač pary, chemická a tepelná úprava vody
 • Službyt s.r.o Senica
  • projekt, dodávka MaR, riadiaceho systému chemickej a tepelnej úpravy vody a kotla 6,5 t/h,
  • projekt výmeny kotla 10 t/h za kotol 6,5 t /h
 • Slovenské elektrárne a.s.
  • štúdia „Stanovenie optimálnej veľkosti spaľovacej turbíny predradenej k bloku 110 MW EVO 2 “ s STU Bratislava Katedra tepelnej energetiky,
 • SES a.s., Tlmače
  • projekt, uvedenie do prevádzky Systému kontroly a riadenia pre fluidný kotol SES a.s., Tlmače – 10 MW
 • Juhocukor a.s., D.Streda
  • oprava parného kotla K4 10t/h výmena potrubia výtlaku repných čerpadiel DN 500 – repník
 • EXCEL N s.r.o.TRENČÍN P
  • lynofikácia objektu, výstavba 9 teplovodných kotolní, vykurovací systém objektu – OD Perec Levice
 • Agrostav Levice a.s.
  • Projekt decentralizácia zdroja, plynofikácia areálu závodu Agrostav Levice a.s. / lokálne kotolne /
 • HDM a.s, Kalná nad Hronom
  • Projekt výstavby plynovej kotolne 0,4 MW v areáli závodu HDM a.s, Kalná nad Hronom
 • Petrochema Dubová a.s.
  • Projekt skutočného prevedenia výstavby kotla 20 t/h v Petrochema Dubová a.s.
 • Juhocukor a.s.
  • Generálna oprava trás studeného vzduchu, kotlov K1,K2,K3 3x 50 t/h kompletná výmena sacích a výtlačných potrubí
 • NsP Želiezovce
  • Projekt, dodávka a montáž ohrievača TÚV – vodné hospodárstvo
 • NsP Pezinok
  • Generálna oprava tlakového systému kotla, výmena prehrievača pary 4 tp/h – NsP Pezinok
 • Technické služby s.r.o, Bratislava
  • Plynofikácia obaľovacej súpravy a asfaltového hospodárstva
 • Hotel Poľana
  • Projekt etážového vykurovania včítane tepelných zdrojov v hoteli Poľana Zvolen
 • Agromilk a.s., Nitra
  • Kompletný projekt výstavby novej plynovej kotolne kotol 6 t/h, chemická a tepelná úprava vody, vodné hospodárstvo, dodávka a montáž MaR, riadiaceho systému
 • Juhocukor a.s.
  • Automatizácia tepelnej úpravy vody pre TEC – Juhocukor a.s. Dunajská Streda
 • Juhocukor a.s.
  • Analytické merania a automatické dávkovanie chemikálií v technológii napájania kotlov pre TEC – JUHOCUKOR a.s. Dunajská Streda
 • Mincovňa š.p. Kremnica
  • Dodávka systému kontroly a riadenia a dodávka prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre akciu „Modernizácia kotolne Mincovňa š.p. Kremnica“
 • Mäsomax s.r.o Nitra
  • Plynofikácia areálu, výstavba teplovodnej kotolne „na kľúč“ v Mäsomax s.r.o Nitra
 • Kúpele Brusno a.s.
  • Výmena ekonomizéra kotla K2 – 4tp/h
 • JHJ Kovex s.r.o Veľké Kozmálovce
  • Kompletná rekonštrukcia tepelného hospodárstva ,,na kľúč“ plynová prípojka, 2 lokálne teplovodné kotolne, rekonštrukcia vykurovania výrobných administratívnych priestorov
 • Novochema v.d. , Levice
  • Projekt kompletnej rekonštrukcie tepelného hospodárstva „ na kľúč“, plynová prípojka, decentralizácia zdroja, 4 lokálne kotolne 1810 kW
 • Juhocukor a.s. D.Streda
  • Výmena ekonomizéra kotla K1 – 50 t/h
 • Slovenský hodváb a.s. Senica
  • Výmena prehrievača kotla K2 ( 3,8 MPa, 445 °C )
 • Toppres s.r.o B.Bystrica
  • Výstavba teplovodnej kotolne, oprava kúrenia v administratívnych a skladových priestoroch
 • Stavex s.r.o, Nitra
  • projekt a montáž vykurovania výrobnej haly teplovzdušnými plynovými jednotkami Aermax, plynová prípojka
 • Slovenský hodváb a.s. Senica
  • Výmena šotov I,II kotla K1 ( 3,8 MPa, 445 °C )
 • Eastern Sugar Slovakia a.s.
  • Generálne oprava kotla K4 – 12 t/h
 • TaT a.s. Trnava
  • Dodávka a montáž dodatkového EKA za kotol K7 25t/h
 • Easternsugar Dunajská Streda a.s.
  • Štúdia tepelného hospodárstva
 • PPS TSN Detva a.s.
  • Kompletný projekt výstavby novej plynovej kotolne kotol 1,9 MW, dodávka a montáž MaR, riadiaceho systému
 • Easternsugar Dunajská Slovensko a.s.
  • Výmena LUVA kotlov K1,K2,K3 – 50 t/h
 • Slovenský hodváb a.s. Senica
  • Výmena EKA kotla K2 (3,8 MPa / 445°C)
 • Považský cukrovar a.s. závod Trnava
  • Oprava tlakových častí kotla K1,K2,K3 – príprava na kampaň
 • ZTS Námestovo Etapa 1
  • Projektová dokumentácia plynofikácie areálu ZTS Plynové kotolne K1 až K3 (sumárny výkon 4,7 MW)
 • ZTS Námestovo Etapa 2
  • Projektová dokumentácia plynofikácie areálu ZTS Plynové kotolne K5 až K12 (sumárny výkon 0,9 MW) Plynové infražiariče (sumárny výkon 4,8 MW)
 • ZTS Námestovo Etapa 3
  • Projektová dokumentácia plynofikácie areálu ZTS Plynové kotolne K13 až K16 (sumárny výkon 0,6 MW) Plynové infražiariče (sumárny výkon 0,8 MW)
 • NsP Nové Zámky
  • Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia :
   • Centrálna kotolňa K1 (sumárny výkon 7,5 MW)
   • Kogeneračné jednotky (výkon 2x 0,15 MW)
   • Kotolňa K2 (sumárny výkon 0,5 MW)
 • NsP Levice
  • Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia :
   • Centrálna kotolňa K1 (sumárny výkon 5,1 MW)
   • Kogeneračné jednotky (výkon 2x 0,044 MW)
 • ARDA Sereď
  • Projektová dokumentácia Vykurovanie – žiariče
 • US Steel Košice
  • Projektová dokumentácia Systém chladiacej vody
 • Manufacturing Hronská Breznica
  • Projektová dokumentácia Vykurovanie