Potrubné systémy a nádrže

POTRUBNÉ SYSTÉMY A NÁDRŽE

 • Juhocukor a.s.
  • generálna oprava cyklónu po sušiči cukru – nerezové rozvody
 • Juhocukor a.s., D.Streda
  • GO vostavby sušiarne rezkov – spaľovanie ŤVO,GO výsypky – žiaruvzdorný materiál , krížové vnútorné dielce
 • Juhocukor a.s.
  • Generálna oprava odparkového telesa 1250 m2, zahrievača 200 m2, pretrubkovanie tenkostenných rúr, zavalcovávanie
 • Juhocukor a.s.
  • Dodávka a montáž zahrievačov Z13 a Z14 – doskových výmenníkov Alfa Laval /4371 kW a 4295 kW / a potrubných prepojení v HVB
 • Juhocukor a.s.
  • Dodávka a montáž parovodov DN 500, DN 350, vysokotlaké rozvody nap.vody, odvodňovacie stanice parovodov
 • Levické mliekarne a.s.
  • Rekonštrukcia technologických zariadení Levické mliekarne a.s. –montáž nerezových žľabov, montáž nerezových potrubí
 • Juhocukor a.s.
  • Generálna oprava varostroja 63 t pretrubkovanie tenkostenných rúr zavalcovávanie
 • Eastern Sugar Slovakia a.s.
  • Montráž kompresorovej stanice a nerezových rozvodov vzduchu
 • NsP Pezinok
  • Montáž parovodu 1,6 MPa, 220°C v NsP Pezinok
 • SLK Piešťany a.s.
  • Výmena nádrží TÚV 4000 l,  6300 l, a prepojovacích potrubí vo Výmenníkovej stanici II
 • Juhocukor a.s.
  • Dodávka a montáž vypúšťacích nerezových žľabov pod B odstredivkami
 • PM Mäsokombinát Levice
  • Montáž nerezových rúr 3500 bm – (ochrany, zábradlia ), dodávka a montáž nerezových váň, nerezových nádob
 • Juhocukor a.s. D.Streda
  • Montáž kompresorovej stanice a nerezových rozvodov vzduchu
 • OPS Pukanec Bp sídlisko
  • Výmena potrubných rozvodov v kanálových vedeniach na sídlisku Pukanec,
  • inžinierske siete sídliska v dĺžke cca 1600 m
 • Slovenský hodváb a.s. Senica
  • Dodávka a montáž  špeciálnej tlakovej nádoby s obsahom 10 m3 s elektrickým 1600 kW-ovým ohrevom dinylu
 • Hrádok a.s. Lučenec
  • Dodávka a montáž nerezových rozvodov, nerezových miešadiel, montáž nerezových potravinárskych nádob, nerezové rozvody pneu-dopravy
 • Eastern Sugar Slovakia a.s.
  • Montáž potrubných prepojení rozvodov CHÚV
 • Slovenský hodváb a.s. Senica
  • Dodávka 6 ks. špeciálnych tlakových nádob s elektrickým 30 kW a 45 kW ohrevom dinylu
 • Szászhalom-batta MOL Maďarsko
  • Odsírovanie AD 55.
  • Montáž potrubí.
 • Tiszaujváros TVK Maďarsko PPE
  • Montáž nerezových potrubí a výmenníkov.