Projektovanie

Projekty pre územné rozhodnutie

Projekty pre stavebné povolenie

Realizačné projekty 

 

  • projekty pre stavebné objekty
  • projekty energetických zariadení
  • projekty rozvodov plynu a plynovodov
  • projekty technologických celkov (ČOV / Neutralizačné stanice)
  • projekty elektroinštalácie
  • rojekty merania a regulácie
  • Výrobnú dokumentáciu technických zariadení.